közhasznúsági jelentés

A Trívium Szociális és Szakképzési Alapítvány
a 2017.évi gazdálkodásra vonatkozó adataitaz alábbiak szerint teszi közzéStatisztikai számjel: 18148745-8501-569-10Adószám: 18148745-1-10
( Adatok ezer forintban )
Megnevezés 2017
Mérleg főösszeg 265
Közhasznú tevékenység összes bevétele 11764
- Ebből állami normatíva és költségvetési egyéb támogatás 11764
Közhasznú tevékenység kiadásai 11557
- Ebből iskolafenntartás 11557
Tevékenység eredménye 92