Trívium Alapítványi Gimnázium és Felnőttképzési Intézmény


közhasznúsági jelentés

A Trívium Szociális és Szakképzési Alapítvány
a 2012.évi gazdálkodásra vonatkozó adataitaz alábbiak szerint teszi közzéStatisztikai számjel: 18148745-8501-569-10Adószám: 18148745-1-10
( Adatok ezer forintban )
Megnevezés 2012
Mérleg főösszeg 572
Közhasznú tevékenység összes bevétele 8010
- Ebből állami normatíva és költségvetési egyéb támogatás 8010
Közhasznú tevékenység kiadásai 8624
- Ebből iskolafenntartás 8624
Tevékenység eredménye -614